[Phiên âm tiếng Việt][Lyrics Video] Blue – BIGBANG

0
59♥ Phiên âm tiếng Việt bởi Ami Wakeshima (AmiW):
Video Editor & Uploader: Sera Hwang
♥ NOTE: “Phiên âm này không phải là chế, mà là phiên âm Tiếng Việt dành cho những bạn chưa biết tiếng Hàn hoặc không biết cách đọc phiên âm quốc tế để hát tiếng Hàn dễ dàng hơn, dù không đạt như người bản xứ nhưng cũng khiến cho người Hàn hiểu rằng các bạn đang hát tiếng của họ!” (Câu này mình trích nguyên văn từ blog của AmiW)
♥ Lyric cho các bạn ^.^

Blue – BIGBANG

Kyơ u ri ka kô
bô mi cha
cha ô chyô
u rin si tưn kô
Kư ri um sô kê
ma mi mơng
tư ros chyô

I’m singing my blues
Pha ran nun mu rê
pha ran sưn phư mê
kin tư ryơ chyơ
I’m singing my blues

Tưn ku rư mê
nan ryơ bô nen
sa rang oh oh
Ey Oh…

Ka thưn ha nưn
ta rưn kôs
no woa na
wuy hơm ha ni kka
no ê kê so tto na
chu nưn ko ya

Ni mi ran kưn
cha ê chom ha na
bi kop ha chi man
ne ka môs na sum nưn
ko ya

chan in han
i byơ rưn
sa rang ưi man lô
kư o ton man tô
wuy rô tươn su nưn

op ta kô
A ma ne in seng ưi
ma chi mak mên lô
ma ki ne ryơ
ô nê yô i chê

The o na so non
man na kô
chu kưn man khưm
sa rang ha kô

Pha ra kê mun
tư ro
si rin ne ma ưm
nun un ka ma tô
non nư kin
su op chan ha

Kyơ u ri ka kô
bô mi cha
cha ô chyô
u rin si tưn kô
Kư ri um sô kê
ma mi mơng
tư ros chyô

I’m singing my blues
Pha ran nun mu rê
pha ran sưn phư mê
kin tư ryơ chyơ
I’m singing my blues

Tưn ku rư mê
nan ryơ bô nen
sa rang oh oh

Sim chang i
mo chưn kos
man ka tha
chon cheng i kưt na kô

kư kô sê
o ro bu
thưn no woa na

Ne mo ris sôk
se kyơ chin
Trauma
i nun mun ma
rư myơn

chôk chôk hi ki ok ha
ri ne sa rang

guê rôp chi tô
we rôp chi tô
an ha
heng bô kưn
ta hôn chas man

kư i sang
ê bôk chap han
kon môs cha pa
Te su rôp chi
a mu ro chi tô
an ha

byơn su op nưn
bang hoang
sa ram tư rưn
woas ta kan ta
The o na so non
man na kô

chu kưn man khưm
sa rang ha kô

Pha ra kê mun
tư ro
si rin ne ma ưm
no nưn to na tô
nan kư te
rô is chan ha

Kyơ u ri ka kô
bô mi cha
cha ô chyô
u rin si tưn kô
Kư ri um sô kê
ma mi mơng
tư ros chyô

Ô nưn tô pha ran cho
tan bi cha re ê
na hôn lô
cha mi tưn
kês chyô

kum sô kê so tô nan
kư te rưn cha cha
hê me i myơn i tô re rưn
bun lyơ yô

I’m singing my blues
Pha ran nun mu rê
pha ran sưn phư mê
kin tư ryơ chyơ

I’m singing my blues
Tưn ku rư mê
nan ryơ bô nen
sa rang
I’m singing my blues

Pha ran nun mu rê
pha ran sưn phư mê
kin tư ryơ chyơ
I’m singing my blues

Tưn ku rư mê
nan ryơ bô nen
sa rang oh oh

==============

Nguồn: https://ecotown-phumy.com/

Xem thêm bài viết khác: https://ecotown-phumy.com/am-nhac/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here