A coffee break in the United States and elsewhere is a short rest period granted to employees in business and industry. An afternoon coffee break, or afternoon tea, often occurs as well.

0080-655-238-69

contact@fast.news

CA50932 Pasadena

Latest articles

[PHIM HAY] PHƯỢNG TÙ HOÀNG – TẬP 1 THUYẾT MINH | QUAN HIỂU ĐỒNG | PHIM BỘ CỔ TRANG TRUNG QUỐC 2020

PHƯỢNG TÙ HOÀNG - TẬP 1 THUYẾT MINH | QUAN HIỂU ĐỒNG, TỐNG UY LONG | PHIM KIẾM HIỆP CỔ TRANG TRUNG QUỐC HAY...

TỰ HỌC KẾ TOÁN – TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN

Doanh thu chưa thực hiện trả trước thực chất là một trường hợp đặc biệt của doanh thu, đặc biệt ở chỗ số tiền...

Tóc ngắn mà cứ diện màu nhuộm này thì chỉ có ’chất như nước cất’

Tóc ngắn mà cứ diện màu nhuộm này thì chỉ có ’chất như nước cất’ #depmoingay, #lamdep, #tamtrang, #lamtrangda. Có thể bạn quan tâm: - Nếu...

Popular Categories