A coffee break in the United States and elsewhere is a short rest period granted to employees in business and industry. An afternoon coffee break, or afternoon tea, often occurs as well.

0080-655-238-69

contact@fast.news

CA50932 Pasadena

Latest articles

Chuyện lạ Việt Nam – Những Hình ảnh Hài Hước Nhất Việt Nam

Theo dõi kênh để cập nhật video mới nhất ----------------------------------- 20 món ăn đắt nhất thế giới 30 bức ảnh thể thao hài hước bất ngờ...

Người Niệm Phật Tại Gia Nên Niệm Phật Như Thế Nào Để An Lành Tự Tại Trong Đời Sống – Lời Phật Dạy

Người Tại Gia Nên Niệm Phật Như Thế Nào Để An Lành Tự Tại Trong Đời Sống Hằng Ngày #New: Tục ngữ có câu: “Nhân...

ESL Board Game | The Ladder Game

An ESL Board Game that can be used with any target language. This board game is great for beginner English language learners. It can...

Popular Categories